Liste over sygdomme / problemer der varetages af sygeplejerskerne.

Diabetes prøver og kontrol

Oplæring og opstart af insulin behandling
Udredningsprogram astma
Udredningsprogram Kol
Lungefunktions prøver og kontrol ved astma og kol
Kontrol af blodtryk

Sukker belastning

Fjernelse af tråde og clips

Vorte behandling

Infektioner i øjne,hals og bihuler

Øreskylning

Helbredstjek

Børnevaccinationer

Rejsevaccinationer

Depot medicin injektioner

Fjernelse af fremmedlegemer

Sårbehandling

1. svangre undersøgelse

Kørekort til raske 18 årige

Hjerte kardiogrammer

Urinundersøgelser, blodprøver, graviditets test

Kontrol og prøvetagning ved blodfortyndende medicin

Akutte skader

Kateter oplægning

Hjælp til oprydning og overblik af dit medicin skab
Vådligger børn
Kører hjemmebesøg ved de af vore patienter der ikke kan komme i lægehuset