Liste over opgaver der varetages af bioanalytiker

Blodprøver, urinprøver, svampeprøver, sædprøver, graviditetstest.

Inviteret celleskrab ved raske.

Hjertekardiogram

1. svangreundersøgelse

Kørekortattest til raske 18-årige

Helbredstjek

Vortebehandling

Børnevaccinationer

Rejsevaccinationer

Blodprøver ved blodfortyndende behandling

Blodtryk i ben = distal blodtryksmåling

Høreprøve

Infektioner i øjne, hals og bihuler

Øreskyl

Måling af blodtryk

Sukkerbelastning

Lungefunktionsundersøgelse

Fjernelse af tråde og clips

Depotmedicin-injektioner

Kører til prøvetagninger ved de patienter der ikke kan komme i lægehuset.