Liste over opgaver der varetages af bioanalytiker

Blodprøver, urinprøver, svampeprøver, sædprøver, graviditetstest.

Inviteret celleskrab ved raske.

Hjertekardiogram

1. svangreundersøgelse

Kørekortattest til raske 18-årige

Helbredstjek

Vortebehandling

3-måneders børnevaccination

Blodprøver ved blodfortyndende behandling

Blodtryk i ben = distal blodtryksmåling

Høreprøve

Infektioner i øjne, hals og bihuler

Øreskyl

Måling af blodtryk

Sukkerbelastning

Kører til prøvetagninger ved de patienter der ikke kan komme i lægehuset.